8 Reise Rotenburg Stadtmauer

8 Reise Rotenburg Stadtmauer

Rothenburg Stadtmauer. © Bernd Herrmann